Lån till Kommanditbolag

Likvid erbjuder företagslån till alla bolagsformer, däribland Kommanditbolag. Kommanditbolag är en relativt ovanlig bolagsform och nedan följer lite korta fakta om kommanditbolag.

Kommanditbolag (KB) är en form av handelsbolag och har därför alltid två eller flera delägare (bolagsmän). Ett kommanditbolag kännetecknas av att en eller flera av delägarna enbart ansvarar för ett begränsat kapital som de har satt in i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare och har normalt ingen rätt att bestämma om hur bolaget ska styras.

I ett kommanditbolag måste det finnas minst en delägare med obegränsat ekonomiskt ansvar, en så kallad komplementär. Komplementären är personligt ansvarig för företagets avtal och skulder. En delägare som går in som ny komplementär i ett kommanditbolag ansvarar för alla tidigare skulder.

Ett kommanditbolag ska registreras hos Bolagsverket och vid registreringen får bolaget sitt organisationsnummer. I ett kommanditbolag finns inget krav på startkapital. Bland annat lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (handelsbolagslagen) reglerar kommanditbolags verksamhet.

Företagsnamnet måste innehålla tillägget ”kommanditbolag” och detta, eller förkortningen KB, ska alltid anges på handlingar där bolagets namn framgår, till exempel på fakturor.

Ett kommanditbolag eller ett handelsbolag betalar ingen skatt på vinsten. Det är däremot delägarna i ett kommanditbolag som betalar inkomstskatt samt egenavgifter på sin del av företagets vinst.

Ett tryggt och säkert lån.

Låna med bra villkor till ditt företag.

Ansök nu