Lån till Ekonomisk förening

Behöver din ekonomiska förening ett företagslån kan Likvid Företagslån hjälpa till. Likvid erbjuder företagslån upp till 2 000 000 kronor till samtliga bolagsformer.

Några korta fakta om bolagsformen ekonomisk förening

En ekonomisk förening är ett alternativ om ni är minst tre personer som vill driva verksamhet tillsammans. Ägarna kallas medlemmar.

Medlemmarna är inte personligen ansvariga för föreningens åtaganden och skulder men det finns en liten ekonomisk risk som är begränsad till medlemsinsatsen. Storleken på den insats varierar från förening till förening så varje medlem kan få betala allt från 1 krona och uppåt. Man brukar tala om det öppna medlemskapet. Medlemmarna betalar sin medlemsinsats och beslutar tillsammans om grundläggande regler som ska gälla för föreningen.

Medlemmarna har inte personligt ansvar för föreningens skulder. En ekonomisk förening är en företagsform, som ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Utbytet kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader.

Föreningen ska även ha en styrelse som består av minst tre personer. Deras jobb är att företräda föreningen utåt samt ansvara för den löpande verksamheten. Styrelsen kan i sin tur välja till exempel en verkställande direktör, som får företräda den ekonomiska föreningen.

Redo för nästa steg.

Ansökan är kostnadsfri och tar max 2 minuter.

Ansök nu