Lån till aktiebolag

Likvid erbjuder lån till alla svenska småföretagare oavsett bolagsform. Aktiebolag är en väldigt populär och vanlig bolagsform för småföretag.

Hur fungerar ett lån till ett aktiebolag

Aktiebolag innebär att bolaget blir en juridisk person och att det är bolaget som tar företagslånet. Aktiebolag skiljer sig relativt mycket från t.ex. Enskild Firma och Handelsbolag. Framförallt är det frågor om ansvar, finansiering och styrning av bolaget. I aktiebolag skiljer man på juridisk person (själva aktiebolaget) och fysiska personer (t.ex. styrelse och VD).

Det är den juridiska personen (aktiebolaget) som tecknar företagslån, och har ansvar för att lånet återbetalas. I vissa fall kan även företrädarna få ett personligt ansvar, om man t.ex. ställt ut en personlig borgen, för vissa typer av skatter eller om man varit oaktsam och förbrukat aktiebolagets egna kapital.

I ett nystartat aktiebolag kan det ofta vara svårt att få lån. Det krävs oftast att en företrädare för bolaget (såsom ägare eller vd) går i personlig borgen för lånet. Det innebär att du som borgenär åtar dig återbetalningskravet om aktiebolaget inte skulle klara av att betala tillbaka lånet i sin helhet.

Tyvärr är lån till småföretag och nystartade aktiebolag utan borgensåtagande mycket ovanligt.

Likvid erbjuder företagslån till aktiebolag upp till 2 000 000 kronor. Hur mycket just ditt aktiebolag kan låna avgörs av hur verksamheten går, hur utvecklingen framåt ser ut samt hur länge ditt aktiebolag varit verksamt. Vi försöker alltid att hitta den bästa lösningen för just dig och ditt företag.

kassa för företagslån

Ett snabbt och tryggt lån.

Bra lånevillkor oavsett storlek på ditt företag.

Ansök nu