Likvids Användarvillkor

Viktig information för att vi ska kunna genomföra och kommunicera våra tjänster till dig.

Personuppgifter

Hur vi hanterar personuppgifter

Syftet med dessa villkor är att beskriva hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter samt anledningen till varför vi gör det. Villkoren upplyser även om dina rättigheter gentemot oss och hur du gör dina rättigheter gällande. Om du har frågor kring hanteringen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på integritet@likvid.se. Genom att besöka vår hemsida godkänner du även behandlingen av personuppgifter i enlighet med dessa villkor.

 

Vilken typ av data samlar vi?

“Persondata” är information som identifierar dig som en individ eller kan härledas till dig som en identifierad individ. Exempel på persondata är namn, personnummer, postadress, telefonnummer, IP-adress och e-postadress. Denna information innefattas i den information som du lämnar till oss i samband med en kreditansökan.

Vi samlar även in finansiell information för att kunna ge dig ett affärsförlag. Vi kan till exempel, med ditt uttryckliga samtycke, komma att samla in information om transaktioner som du och/eller ditt företag genomför och annan relevant information om ditt företag.

Om du lämnar persondata för någon annan person som inte är du, till oss eller till någon av våra samarbetspartners som vi arbetar med via våra digitala kanaler, så innebär det att du har tillåtelse att använda dennes persondata enligt vår användarvillkor.

Utöver persondata samlar vi också information genom cookies. Exempel på information vi samlar vi cookies är browserinformation, tid för webbsidebesök, längd på ditt webbsidebesök och hänvisande webbsida mm.

 

Varför samlar vi persondata?

Vi samlar persondata för att kunna leverera den tjänst du visat intresse för enligt vårt affärsavtal och krav från andra myndigheter och organisationer enligt lag. Vi behöver kunna fastställa din identitet och göra en rättvis kreditbedömning av ditt företag. Vi använder även persondata för att kunna svara på förfrågningar som du ställer till vår kundtjänst.

Vi använder viss persondata för att kunna ge dig en bättre och mer användarvänlig tjänst. Vi tycker att det är viktigt att det är enkelt för dig att använda vår tjänst. Detta gäller främst din erfarenhet av registrering, ansökan, signering av avtal och inloggning. Personuppgifter bearbetas också för att kunna anpassa visning av innehåll i digitala kanaler, till den enhet du använder och förse dig med en förbättrad användarupplevelse.

Syfte med behandling

Laglig grund

För att verifiera identitet och kontaktuppgifter

För att utföra våra åtaganden gentemot dig samt uppfylla rättslig förpliktelse

För att administrera en låneansökan och göra en korrekt kreditbedömning

För att utföra våra åtaganden gentemot dig samt uppfylla rättslig förpliktelse

För att administrera lånet

För att utföra våra åtaganden gentemot dig samt uppfylla rättslig förpliktelse

För att hantera risker och förebygga bedrägerier

Uppfylla rättslig förpliktelse och andra berättigade intressen

För att förbättra vårt erbjudande, exempelvis för att förbättra kreditriskmodeller och minska risk för bedrägerier

Andra berättigade intressen

För att internt kunna utföra dataanalys, hantera statistik och liknande

Andra berättigade intressen

 

Hur samlar vi persondata?

Vi kan samla persondata på olika sätt:

Via digitala kanaler: Vi kan samla in persondata via våra digitala kanaler när du till exempel registrerar dig för ett nyhetsbrev, att få produkterbjudanden, vill bli kontaktad, ladda ner ett material, skickar information till oss via email eller påbörjar en ansökan om ett företagslån eller registrerar dig för någon annan av våra tjänster.

Via övriga källor: För att ständigt kunna förbättra vår tjänst och förse dig med relevant marknadsföring och erbjudanden kan vi samla in information om dig via andra partners som tillexempel en publik databas, marknadsföringspartners som har ditt medgivande eller sociala medier.

 

Hur säkrar vi persondata?

Vi använder standardsäkerhetsåtgärder och genomför löpande organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter inom vår organisation. Medan vi vidtar rimliga steg för att skydda din personliga information, ska du vara medveten om att inga säkerhetsprocedurer eller protokoll garanteras vara 100 procent säkrade från intrång eller hacking. Det finns därför alltid en viss risk som antas genom att dela personlig information online. All överföring av data till oss via digitala kanaler sker på egen risk. Vi uppmuntrar dig att vara försiktig när du använder internet. Detta inkluderar att inte dela dina lösenord. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte ska vara säker, kontakta oss omedelbart (se ”Kontakt” nedan).

 

Hur länge sparar vi persondata?

Vi behåller dina personuppgifter och annan information endast under den tid som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i dessa villkor och andra krav som ställs enligt lag. När dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål för vilka de har samlats in, kommer vi att radera eller anonymisera den.

 

Hur delar vi med oss av persondata?

Vi får information om dig från tredje part, t.ex. kreditupplysningsföretag samt företag som du har en affärsrelation med. Där lagen så tillåter kan vi dela information med tredje parter som vi gör affärer med. Vi kan få information från personer som agerar för din räkning, till exempel med stöd av en fullmakt eller som företrädare för ett företag som du är engagerad i (t.ex. som ägare eller styrelseledamot). Vi kan också få information från sociala medie- och reklamplattformar och analysleverantörer.

I de fall en tredje part har förmedlat kontakten mellan dig och oss, rapporterar vi information om våra mellanhavanden med sådan tredje part. Det kan t.ex. avse storlek och antal på beviljade krediter, hur återbetalningen av krediterna sköts och annan information som lämnas i samband med att du tar ett lån och under lånets löptid.

Vi kan kombinera information vi får från dig med information om dig som vi får från tredje part, där detta tillåts enligt lag. Vi kan till exempel kombinera information som vi har samlat offline med information som vi samlar in online, i den utsträckning som omfattas av transaktionssyftet eller ditt samtycke. På samma sätt kan vi även kombinera information vi får från en tredje part med information som vi redan har.

Vi kan komma att dela information med en efterträdare till hela eller delar av vår verksamhet. Om till exempel en del av vår verksamhet eller tillgångar säljs, kan vi inkludera användarinformation som en del av denna transaktion.

 

Användarens Informationsskyldighet

Du som användare ansvarar för att alla uppgifter som lämnas till Likvid är korrekta, fullständiga och ej missvisande.

 

Dina rättigheter

Du har naturligtvis rätt att invända mot bearbetning och återkalla ditt samtycke till marknadskommunikation när som helst. Det gör du genom att skicka ett mail till integritet@likvid.se, eller genom att klicka på ”unsubscribe” eller ”opt-out” länken som finns längst ner i våra epostmeddelanden som skickas i marknadsföringssyfte. Vi kommer att följa din begäran så snart som möjligt. Om du vill komma åt, korrigera, radera eller begränsa användningen eller utlämnandet av personuppgifter om dig som har samlats in och lagrats av Likvid, eller utöva någon annan rättighet enligt gällande lagstiftning om dataskydd, var god och meddela oss på integritet@likvid.se, så att vi kan utreda och svara på din förfrågan i enlighet med gällande lag. Du kan även begära en kopia av dina personuppgifter (dataöverförbarhet). Observera att återkallande av samtycke inte påverkar lagenligheten av behandlingen på grund av samtycke innan den återkallas.

 

Tredjeparts webbsidor

Våra digitala kanaler kan tillåta dig att länka till andra webbplatser på Internet via direkta länkar eller genom applikationer som ”share” eller ”like”-knappar, och andra webbplatser kan också innehålla länkar till våra digitala kanaler. Innehållet på sådana andra webbplatser regleras inte av dessa villkor, utan de sekretessregler som anges av dessa tredjeparts webbplatser.

 

Om du har funderingar kring dessa villkor uppskattar vi om du kontaktar oss direkt så att vi kan svara på alla dina frågor.

 

Cookies

Vilka cookies används och varför?

Vi använder cookies på vår webbsida för att förbättra användarupplevelsen och för att kunna leverera vår tjänst. Cookies är små textfiler som sparas i datorns webbläsare när du besöker en webbplats. Vid återbesök kan dessa hämtas från webbläsaren för olika typer av applikationer. Den här webbplatsen använder cookies för följande applikationer:

 • Analys av webbsidan (Google cookie)
 • Exempel på information som vi kan komma att samla in via dessa cookies:
 • Demografisk information.
 • kön, ålder, språkinställningar och vilken webbläsare samt OS som används
 • Mobile Device information
 • Pixel tags and other technologies
 • Sidor som besökts på vår webbsida
 • Geografisk information
 • Aggregerad information, vi kan samla och analysera information om användare över tid som tex:

           Besökets tid

           Vilka sidor som besöktes och hur länge

           Referrerande webbsidor, applikationer eller tjänster

Vi kan komma att ha en tredje part som samlar in information på detta sätt, t.ex. verktyget Hubspot marknadsförings- och säljverktyg, Google och Facebook tracking.

 

Hur du inaktiverar Cookies

Om du inte vill att cookies ska sparas i din webbläsare är det möjligt att helt eller delvis blockera cookies. Det är också möjligt att ta bort cookies när de redan har sparats i din webbläsare. Båda åtgärderna är tillgängliga via inställningarna i din webbläsare och exakt hur du gör det beror på vilken webbläsare du använder. Du kan använda webbläsarens hjälpfunktion eller läsa mer på http://www.aboutcookies.org/ för mer detaljerad information om hur detta görs i den webbläsare du använder.

Som besökare på en webbplats borde du vara medveten om att vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar om du väljer att inte spara eller ta bort cookies.

Läs mer på http://www.aboutcookies.org/ för mer detaljerad information om vilka cookies som är, hur de fungerar, vad de används för och vad du ska göra som besökare om du vill neka eller återkalla ditt samtycke till användningen av cookies.

 

Penningtvätt

Åtgärder för kundkännedom

Likvid är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och är enligt Penningtvättslagen (2017:630) skyldiga att uppnå kundkännedom för att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering. Kundkännedom uppnås genom att kontrollera om:

 • Transaktionssyfte.
 • Användarens och Verkligen Huvudmans identitet.
 • Användaren är person i politisk utsatt ställning ("PEP") eller är Familjemedlem eller Känd Medarbetare till PEP.
 • Användaren finns i EU:s samlade sanktionslista.

Förtydligande av PEP, Familjemedlem och Känd Medarbetare till PEP samt allmän information om Penningtvättslagen på denna länk hos Finansinspektionen.

 

Användarens Informationsskyldighet

Vid utförande av Låneansökan på Likvids hemsida är du som användare skyldig att meddela till Likvid ifall du definieras som en PEP, Familjemedlem eller Känd Medarbetare till PEP till email: penningtvatt@likvid.se.

 

Kreditprövning

Ensidigt kreditbeslut

Likvid utför kreditprövning och beslutar ensidigt därefter om beviljande av Lån. Lån beviljas endast om användaren enligt Likvids kreditprövning har ekonomiska förutsättningar för att fullgöra lånets ekonomiska skyldigheter enligt dess fullständiga omfattning.

 

Vi uppdaterar dessa användarvillkor löpande

Likvid Företagslån uppdaterar användarvillkoren löpande. Väsentliga ändringar i användarvillkoren kommer att meddelas 10 dagar innan de träder i kraft.

 

Upphörande av användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller inte för hantering av persondata via tredjeparter som Likvid inte äger eller kontrollerar eller för personer som inte är anställda av, eller har ett avtal med Likvid. Användarvillkoren gäller inte för information som Likvid tar emot och hanterar vid verkställande och administrering av Likvids primära tjänst. Sådan information regleras av de allmänna villkoren tillhörande låneavtalet.

 

Kontakta oss

Har du några frågor om hur vi samlar och använder din persondata är du välkommen att kontakta oss via epost till: info@likvid.se Eller via brev till:

Likvid Företagslån
Trention AB
Ankdammsgatan 35
SE-171 67 Solna